9 basisvoorwaarden voor een zelfsturend team

In dit blogartikel geven we een overzicht van de 9 basisvoorwaarden om te kunnen spreken van een zelfsturend team dat collectief verantwoordelijk is voor het halen van resultaten.

Een duidelijk afgebakend takenpakket

Wanneer een team een afgebakend takenpakket heeft leidt dat tot zichtbare en zingevende prestaties.
Het moet duidelijk zijn voor het team voor welk resultaat zij verantwoordelijk zijn.
Meestal is dit een (deel van een) product of dienst voor een klant of klantengroep.
Door eenduidige afbakening van taken en resultaten levert het team een duidelijke bijdrage aan het geheel.
Daarnaast kan het zelfstandig functioneren, waardoor de afhankelijkheid van andere teams vermeden wordt.

Voldoende regelmogelijkheden

Onder regelmogelijkheden verstaan we onder andere: het plannen van en bijsturen van een proces, het oplossen van inhoudelijke problemen en intermenselijke conflicten, het bewaken en verbeteren van de collectieve prestaties…
Als het team voldoende regelmogelijkheden heeft om het takenpakket zelfstandig uit te voeren, dan zal het gemakkelijker zijn om de vooropgestelde resultaten te halen.

Onderlinge afhankelijkheid

Teamleden zijn geen losse individuen die naast elkaar werken.
Ze hebben elkaar juist nodig om het takenpakket uit te voeren en de bijhorende resultaten te halen.

Als coach kan je de verbinding tussen de teamleden versterken door:

  • te sturen op het gemeenschappelijke resultaat
    bijvoorbeeld: het hele IT-team realiseert samen het totale softwarepakket
  • het team zelfstandig reguleringstaken laten uitvoeren die de band versterken
    bijvoorbeeld: samen de weekplanning/het permanentiesysteem/het verlofrooster opstellen
  • de focus te leggen op gezamenlijke taken
    bijvoorbeeld: het logistiek voorbereiden van goederen vooraleer elk teamlid invididueel op ronde gaat om deze te verdelen

Grootte van het team

De grootte van het team is zo uitgebalanceerd dat de teamleden voldoende individuele bijdrage leveren aan het resultaat én voldoende snel goede beslissingen kunnen nemen.
Om het team niet al te kwetsbaar te maken maar ook niet onoverzichtelijk is de ideale grootte van een team tussen minimaal 4 en maximaal 20 personen.
Een team met meer dan 20 leden kan de neiging hebben uiteen te vallen in kleinere informele kliekjes die moeilijker met elkaar kunnen samenwerken.
Teams bestaande uit minder dan 4 leden zijn te kwetsbaar.
De afwezigheid van een teamlid kan dan moeilijk worden opgevangen of gecompenseerd door de andere teamleden.
In de praktijk blijkt een teamgrootte van 8 tot 12 personen ideaal te zijn voor het goed functioneren ervan.
Naast de grootte is ook de samenstelling van een team belangrijk!
Complementaire teams functioneren een stuk beter dan teams met weinig variatie op vlak van competenties.

Brede inzetbaarheid

De teamleden zijn voor meerdere taken van het takenpakket inzetbaar.
Dit maakt dat het werk in alle omstandigheden (ziekte, verlof, pieken, deadlines…) kan blijven doorgaan.
Dit betekent ook dat voor elke taak voldoende teamleden inzetbaar zijn om als team flexibel te blijven functioneren.
In de praktijk betekent dat niet dat alle teamleden alle taken van het takenpakket moeten beheersen.
Via een teamcompetentiematrix kan je eenvoudig in kaart brengen wie wat kan/moet kunnen.

Interne en externe feedback

Het team is zelf verantwoordelijk voor de afstemming van communicatie binnen het team (intern) en voor de feedback naar de omgeving toe (extern).
Ook al willen we dat het team onafhankelijk kan werken, onvermijdelijk zal er altijd wel een behoefte en/of noodzaak bestaan om met andere teams en afdelingen af te stemmen en samen te werken.
Ook binnen het team zal de behoefte ontstaan om zaken te coördineren en de nodige informatie met elkaar te delen.
In een eerder klassieke setting wordt deze taak meestal vervuld door de directe leidinggevende.

Herkenbaarheid

Het is belangrijk dat het team beschikt over eigen middelen en informatie en ook ruimtelijk (h)erkend wordt als team.
Een eigen ruimte benadrukt namelijk de eenheid van een team.
Als teamleden fysiek in één ruimte werken hebben ze direct zicht op elkaars werk wat de vooruitgang in het takenpakket overzichtelijk en zichtbaar maakt.
Wanneer teams eigen middelen hebben verhoogt dit het gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid.

Teamdoelen

Het team is als groep verantwoordelijk voor het halen van doelen en kwaliteitscriteria.
Teamwerking gaat niet over ‘vrijheid blijheid’, maar wel over autonoom en zelfsturend het takenpakket aanpakken en de doelen en resultaten halen.
Een goed draaiend team monitort zelf zijn doelstellingen en rapporteert hier ook over naar het management.

Teambeloningen

Teams belonen voor hun samenwerkingsgedrag in functie van teamprestaties en doelstellingen geeft tegengewicht aan individuele beloningssystemen die soms contraproductief gedrag of competitiviteit onder teamleden in de hand werken.

Bron: https://overheid.vlaanderen.be

Meer lezen over zelfsturende teams?

Wil je provocatieve tools en technieken leren kennen, schrijf je dan in voor ons maandelijks gratis webinar.

Vind je dit artikel leuk/nuttig?
Like, deel of reageer

This website uses cookies
arrow_drop_up arrow_drop_down