Page content

article content

Wat is het verschil tussen coaching en aanverwante dienstverlening?

Wat is het verschil tussen coaching en aanverwante dienstverlening?

Professionele coaching focust op doelen bereiken, patronen doorbreken, resultaten halen en persoonlijke ontwikkeling vanuit autonomie, zelfsturing en verantwoordelijkheid.

Waarin onderscheidt coaching zich dan precies van aanverwante dienstverlening?

Therapie

Therapie behandelt klachten, pijn, functionele of emotionele stoornissen bij individuen of in relaties.
De focus ligt op het oplossen van problemen die ontstaan zijn in het verleden en die de persoon belemmeren in zijn individueel functioneren.
Coaching richt zich eerder op persoonlijke en professionele groei.
We werken veel meer aan autonomie, verantwoordelijkheid, initiatief en daadkracht van de coachee.

Consultancy

Individuen of organisaties doen beroep op consultants voor hun expertise.
Een consultant kan op meerdere gebieden actief zijn.
Voorbeelden hiervan zijn strategie consultancy, business consultancy, IT consultancy en juridische consultancy.
De consultant geeft professioneel advies vanuit expertise die hij bezit die bij het individu of de organisatie ontbreekt.
Binnen coaching gaan we er van uit dat individuen, teams of organisaties in staat zijn hun eigen oplossingen te vinden door een ondersteunende, onderzoekende en vragende houding van de coach.

Mentorschap

Een mentor is een expert die zijn ervaring, wijsheid en inzicht inzet tijdens de begeleiding.
De mentor kan zowel een adviserende als coachende rol aannemen.
Bij coaching ligt de nadruk eerder op het bereiken van zelf geformuleerde doelen of passende resultaten.

Opleiding/Training

Opleidingen of trainingen richten zich op leerresultaten die door de opleider of trainer vooraf vastgelegd zijn.
Bij coaching bepaalt de coachee, het team of de organisatie de doelen en de leerresultaten.
Daarnaast is een coachingsproces onvoorspelbaar, maar eerder circulair, flexibel, creatief en wendbaarder dan een opleidingstraject of een trainingsprogramma.

Wil je graag updates ontvangen? Klik hier

Meer lezen over provocatief coachen?

Meer lezen over zelfsturende teams?

Wil je zelf aan de slag met provocatief coachen van zelfsturende teams?

Laat jouw team coachen met provocatieve technieken tot meer zelfsturing
Leer zelf je team provocatief te coachen
Breid je toolbox uit met provocatieve coachingstechnieken

Vind je dit artikel leuk/nuttig?
Like, deel of reageer

Tim Vanmarcke
Tim Vanmarcke is provocatieve coach en stichter van Time to Switch. Met warmte, humor en uitdaging coacht hij jouw team naar meer zelfsturing en autonomie. Daarnaast verzorgt hij trainingen en opleidingen voor managers, leidinggevenden en coaches om het provocatief coachen verder te verspreiden.

Comment Section

0 thoughts on “Wat is het verschil tussen coaching en aanverwante dienstverlening?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.