Page content

article content

Wat is provocatief coachen?

Wat is provocatief coachen?

Provocatief coachen is een samenspel tussen coach en coachee.
De communicatie zorgt voor inspiratie en ontwikkeling van potentieel.
Specifiek aan provocatief coachen is het gebruik van een gouden combinatie van warmte, humor en uitdaging.

Waar verschilt provocatief coachen van andere vormen van coaching?

De letterlijke betekenis van ‘provocare’ is: ‘naar voor roepen’.
We lokken met andere woorden gevoelens, gedachten, woorden, gedrag, actie… uit.
Bij provocatief coachen durven we verdergaan dan bij andere vormen van coaching.
Overdrijving, humor, extreem spiegelen, lachen, confrontatie, absurde oplossingen bieden, zaken in twijfel trekken,… veel is mogelijk.
Het doel heiligt de middelen: met veel liefde en betrokkenheid helpen we jouw doel te bereiken!
Zonder de onderliggende liefde, warmte, betrokkenheid, empathie iemand confronteren en uitdagen is immers not done!
Het is én blijft namelijk wel coaching: we helpen de ander om het potentieel naar voor te roepen!

Wat is het verschil tussen coaching en aanverwante dienstverlening?

Professionele coaching focust op doelen bereiken, patronen doorbreken, resultaten halen en persoonlijke ontwikkeling vanuit autonomie, zelfsturing en verantwoordelijkheid.

Waarin onderscheidt coaching zich dan precies van aanverwante dienstverlening?

Therapie

Therapie behandelt klachten, pijn, functionele of emotionele stoornissen bij individuen of in relaties.
De focus ligt op het oplossen van problemen die ontstaan zijn in het verleden en die de persoon belemmeren in zijn individueel functioneren.
Coaching richt zich eerder op persoonlijke en professionele groei.
We werken veel meer aan autonomie, verantwoordelijkheid, initiatief en daadkracht van de coachee.

Consultancy

Individuen of organisaties doen beroep op consultants voor hun expertise.
Een consultant kan op meerdere gebieden actief zijn.
Voorbeelden hiervan zijn strategie consultancy, business consultancy, IT consultancy en juridische consultancy.
De consultant geeft professioneel advies vanuit expertise die hij bezit die bij het individu of de organisatie ontbreekt.
Binnen coaching gaan we er van uit dat individuen, teams of organisaties in staat zijn hun eigen oplossingen te vinden door een ondersteunende, onderzoekende en vragende houding van de coach.

Mentorschap

Een mentor is een expert die zijn ervaring, wijsheid en inzicht inzet tijdens de begeleiding.
De mentor kan zowel een adviserende als coachende rol aannemen.
Bij coaching ligt de nadruk eerder op het bereiken van zelf geformuleerde doelen of passende resultaten.

Opleiding/Training

Opleidingen of trainingen richten zich op leerresultaten die door de opleider of trainer vooraf vastgelegd zijn.
Bij coaching bepaalt de coachee, het team of de organisatie de doelen en de leerresultaten.
Daarnaast is een coachingsproces onvoorspelbaar, maar eerder circulair, flexibel, creatief en wendbaarder dan een opleidingstraject of een trainingsprogramma.

Is mijn organisatie klaar voor coaching?

Om te weten of jouw organisatie voordelen kan halen uit coaching kan je je volgende zaken afvragen:

 • wat wil je organisatie bereiken? Als je dat duidelijk voor ogen hebt, dan kan samenwerken met een coach handig zijn. Die kan dan een werkwijze ontwikkelen om dat doel samen gemakkelijker te bereiken.
 • omdat coaching samenwerken is kan je je best ook afvragen of de organisatie open staat voor feedback, nieuwe inzichten en perspectieven.
 • vraag je ook af of je organisatie klaar is om het nodige geld, maar ook de nodige tijd en energie te investeren in het doorbreken van patronen of het realiseren van verandering.

Met welke vragen ga je op zoek naar een coach?

De redenen waarom organisaties een coach zoeken kunnen heel erg verschillend zijn.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van concrete coachingsvragen terug:

 • Het management staat voor een belangrijke beslissing met het team
 • De organisatie wil een andere manier van werken introduceren (denk maar aan zelfsturende teams, flexwerken, thuiswerken, agile, lean,…)
 • Er is een dringende, dwingende of opwindende uitdaging, doel of opportuniteit
 • We missen kennis, ervaring, vaardigheden, vertrouwen of steun om er helemaal te staan als team
 • De leidinggevenden vragen omscholing van manager richting coach
 • De teams slagen er niet in om zelfsturend, autonoom en verantwoordelijk te werken
 • De teams willen sneller resultaten halen of doelen bereiken dan voordien

Hoe vind ik een goede coach?

Coaching is en blijft een persoonlijke aangelegenheid.

De beste vraag die je je dus kan stellen is: welke coach of welke coachingsvorm past op dit moment bij mij en mijn vraag?

 • Neem je tijd om een goede coach of coachingsvorm te vinden die bij je past.
  Lees boeken, speur websites af, lees blogs, zoek profielen op, kijk naar referenties, neem contact op met tevreden én met ontevreden klanten, neem contact op met verschillende coaches,…
 • Vraag een kennismakingsgesprek aan
 • Kijk naar gelijkenissen en verschilpunten tussen jou en de coach (geslacht, leeftijd, levensfase, levenservaring, …)
 • Bespreek je verwachtingen, wensen, behoeften, doelen, … vooraf
 • Coachen is samenwerken: durf je bekommernissen, vragen, problemen, … te uiten op elk moment tijdens het coachingsproces

Wil je graag updates ontvangen? Klik hier

Meer lezen over provocatief coachen?

Meer lezen over zelfsturende teams?

Wil je zelf aan de slag met provocatief coachen van zelfsturende teams?

Laat jouw team coachen met provocatieve technieken tot meer zelfsturing
Leer zelf je team provocatief te coachen
Breid je toolbox uit met provocatieve coachingstechnieken

Vind je dit artikel leuk/nuttig?
Like, deel of reageer

Tim Vanmarcke
Tim Vanmarcke is provocatieve coach en stichter van Time to Switch. Met warmte, humor en uitdaging coacht hij jouw team naar meer zelfsturing en autonomie. Daarnaast verzorgt hij trainingen en opleidingen voor managers, leidinggevenden en coaches om het provocatief coachen verder te verspreiden.

Comment Section

0 thoughts on “Wat is provocatief coachen?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.