Page content

article content

Wat zijn zelfsturende teams?

Zelfsturende teams zijn relatief vaste groepen van medewerkers in een organisatie die collectief verantwoordelijk zijn voor een afgebakend deel van het proces waarin een product of dienst tot stand komt.
Het werken met deze teams is een bijzondere vorm van werken in teamverband. In tegenstelling tot een klassiek team delen zelfsturende teams verantwoordelijkheden, wisselen ze onderling qua takenpakket, regelen ze zelfstandig de planning en organisatie van het werk en werken ze met wisselend leiderschap.

Waarom zelfsturende teams?

Heel wat organisaties merken dat de huidige manier van werken niet meer afdoende is in een snel evoluerende maatschappij.
De nood aan andere manieren van werken en organiseren groeit.

Medewerkers die zelfsturend, verantwoordelijk en autonoom kunnen werken ervaren regelmatig een toestand van flow.
Als mensen in het gebied werken waarin hun kennis en vaardigheden passen bij de taken die ze doen en de uitdagingen die ze krijgen, dan is hun productiviteit maximaal, ervaren ze regelmatig deze toestand van flow en gaan ze fluitend terug naar huis.

Wil je graag updates ontvangen? Klik hier

Meer lezen over zelfsturende teams?

Wil je zelf aan de slag met provocatief coachen van zelfsturende teams?
Laat jouw team coachen met provocatieve technieken tot meer zelfsturing
Leer zelf je team provocatief coachen
Breid je toolbox uit met provocatieve coachingstechnieken

Vind je dit artikel leuk/nuttig?
Like, deel of reageer

Tim Vanmarcke
Tim Vanmarcke is provocatieve coach en stichter van Time to Switch. Met warmte, humor en uitdaging coacht hij jouw team naar meer zelfsturing en autonomie. Daarnaast verzorgt hij trainingen en opleidingen voor managers, leidinggevenden en coaches om het provocatief coachen verder te verspreiden.

Comment Section

0 thoughts on “Wat zijn zelfsturende teams?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.