Cookiebeleid Time to Switch BV

Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil  Time to Switch BV de bezoekers van haar website informeren over het gebruik van cookies.

Deze cookieverklaring moet samen gelezen worden met ons privacybeleid.

Deze website is eigendom van Time to Switch BV.

Contactgegevens:

Tim Vanmarcke

Marksesteenweg 102

8500 Kortrijk

Telefoon: +32 493 40 40 65

E-mail: tim@timetoswitch.eu


Adres maatschappelijk zetel:
Time to Switch BV
Marksesteenweg 102
8500 Kortrijk

Ondernemingsnummer: BTW BE0735.666.509

         

Cookies met een laag risico

Onze website www.timetoswitch.eu maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën.  
Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat als u een website bezoekt of als u gebruik maakt van een (mobiele) applicatie.  
Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website.  
Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een applicatie correct werkt.  
Cookies kunnen zowel door Time to Switch BV zelf geplaatst worden ("first party cookies") maar ook door derden ("third party cookies").  In dat laatste geval worden bepaalde gegevens door het gebruik van onze website aan derden verzonden.  
Cookies worden soms tijdelijk geplaatst, tot u de browser afsluit ("sessie cookies") en soms permanent, tot u ze zelf verwijdert ("persistent" cookies).


Welke cookies worden gebruikt bij uw bezoek aan onze website? 

 • Functionele cookies: Dit zijn cookies die geen persoonsgegevens registreren, maar wel noodzakelijk zijn om er voor te zorgen dat de website naar behoren functioneert, en u onze website dus op een nuttige manier kan gebruiken.
 • Analytische cookies: Deze cookies geven ons meer inzicht in de manier waarop u onze website gebruikt, zodat wij onze website steeds beter kunnen vormgeven.  Ook deze cookies bevatten geen individuele persoonsgegevens, maar houden enkel informatie op algemene schaal bij.
 • Tracking cookies: Het gaat voornamelijk om advertentiecookies die door Time to Switch BV of derden worden geplaatst en sociale plug-ins die door derden worden geplaatst.  Sociale plug-ins zijn webcomponenten die ontworpen zijn om inhoud van een externe bron te delen met een sociaal netwerk en die een zekere personalisatie van de externe website mogelijk maken.  
  Sociale plug-ins gaan steeds uit van de betrokken derde partijen. 
  Deze plug-ins maken het onder meer mogelijk om de inhoud van de Website te delen via social media (denk bijvoorbeeld aan de ‘Like- knop’ van Facebook).
 • Third Party Cookies: Voor de cookies die derde partijen plaatsen alsook de mogelijke gegevens die zij daarmee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover verstrekken.  Wij vervullen immers geen rol bij de verzameling en verwerking van gegevens die op basis van deze third party cookies geschieden, noch slaan we die informatie op, noch verwerken we ze.


Cookies uitschakelen

U bent als bezoeker van onze website niet verplicht om cookies te aanvaarden.  U kunt onze website blijven bezoeken en gebruiken, ook als u cookies heeft uitgeschakeld.  Hou er wel rekening mee dat wanneer u cookies uitschakelt de grafische elementen van de website misschien zullen wijzigen of dat u bepaalde applicaties niet of niet naar behoren zult kunnen gebruiken.  
Als u niet wilt dat onze website cookies op uw computer plaatst, kunt u dit uitschakelen in uw browser via uw browserinstellingen.


Rechten met betrekking tot deze cookies

Uitschakelen van de cookies

U kan zoals hierboven aangehaald de cookies steeds uitschakelen via uw browserinstellingen.


Cookies met persoonsgegevens

Indien het betrokken cookie een persoonsgegeven bevat, zoals uw IP-adres, dan kan u de volgende rechten uitoefenen, door een eenvoudige vraag aan Time to Switch BV via stephanie@timetoswitch.eu

 • Recht van inzage: U heeft het recht om ons te vragen of wij gegevens van u verwerken en wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen in die gegevens.
 • Recht op rectificatie: U heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen.
 • Recht op gegevens te wissen: U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door Time to Switch BV werden verzameld
 • Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet.
 • Recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door Time to Switch BV berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procédés wordt verricht.


Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

Time to Switch BV stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing.  Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden,  zal Time to Switch BV u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.


Klachten

Mocht u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35
1000 Brussel

https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen


© versie 08 april 2022