Disclaimer Time to Switch BV

Deze website is eigendom van Time to Switch BV, op naam van Tim Vanmarcke


Contactgegevens:

Tim Vanmarcke

Marksesteenweg 102

8500 Kortrijk

Telefoon: +32 493 40 40 65

E-mail: tim@timetoswitch.eu


Adres maatschappelijk zetel:
Time to Switch BV
Marksesteenweg 102
8500 Kortrijk

Ondernemingsnummer: BTW BE0735.666.509


Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende bijzondere voorwaarden.


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de logo’s, afbeeldingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, video’s … zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Time to Switch BV.


Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Time to Switch BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.


De inhoud van de site (links inbegrepen) kan op elk moment zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Time to Switch BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die een gevolg is van de toegang tot of het gebruik van de website.


Time to Switch BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, bijvoorbeeld als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Time to Switch BV verklaart uitdrukkelijk dat het geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.
In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.


© versie 08 april 2022