Time to Switch provocatief coachen voor leidinggevenden

Stop met managen & start met coachen

Ontdek hoe je je team uitdaagt tot meer zelfsturing en daadkracht met behulp van provocatieve coachingstools

9,3/10

Klantentevredenheid

10+

Zelfsturende organisaties

50+

Provocatief coachende leidinggevenden

Missie

Time to Switch daagt leiders en hun teams uit om zich op verbindende, autonome en zelfsturende wijze te organiseren.

We doen dit vanuit betrokken en warm contact, aangevuld met een portie humor en gekruid met de nodige uitdaging en confrontatie!

Het doel is elk individu binnen het team zijn/haar eigen rol en verantwoordelijkheid op te laten nemen, meer verbinding en betere samenwerking te creëren in het team en zo van organisaties aantrekkelijke werkplekken te maken waar collectieve verantwoordelijkheid tot de gewenste bedrijfsresultaten leidt.

Heb je het ook gehad met trekken en sleuren aan je teams?

Wil je niet continu brandjes blussen, conflicten in de kiem smoren, luisteren naar gezeur en gezaag om dan uiteindelijk alles maar zelf op te lossen?


Herkenbaar?
Zowel voor jezelf als voor je medewerkers vreet het energie!
Weg sfeer, motivatie en betrokkenheid

Gevolg: nog meer e-mails, de organisatie wordt complex, bureaucratie ten top, fouten worden niet meer getolereerd, de teamspirit daalt onder 0,...


Je gaat op zoek naar oplossingen maar die kosten je alleen maar:

 1. tijd (veel praten, weinig doen) 
 2. energie (veel analyse en inzichten, maar weinig concrete actie)
 3. geld (allerlei meetings, workshops, trainingen en opleidingen die niet toegepast worden op de werkvloer) 


Time to Switch dus!


Kiezen voor meer zelfsturing en autonomie in uw teams en uw organisatie betekent dat je een beroep doet op heel andere competenties dan die van een manager.


Soms pakt de implementatie niet uit zoals je dat zou willen.

De theorie is eenvoudig, maar in de praktijk stuit je op weerstand binnen het team. 


Als de bedrijfscultuur of de professionals er niet klaar voor zijn, hoor je dikwijls het volgende:

 1. We zijn het niet gewoon om samen te werken
 2. Het kost veel te veel tijd, ik doe mijn taken sneller in mijn eentje
 3. We voelen ons niet veilig om vrijuit te praten, laat staan om feedback aan elkaar te geven
 4. Ik kan niet goed samenwerken met jongere/oudere collega's, met andere karakters, met iemand van een andere afdeling,...
 5. Als de collega's hun werk niet doen dan loopt het hele project toch fout?
 6. Als we beginnen met rollen verdelen, dan zal de ene toch meer doen dan de andere en krijg ik weer extra werk 
 7. Wat als er geen échte manager meer is, naar wie moeten we dan luisteren?
 8. Wat gebeurt er met mijn bonus als er geen individuele doelstellingen meer zijn?
 9. ...

Hoe verhoog je motivatie, betrokkenheid, autonomie en zelfsturing in je organisatie?

Stop met managen & start met provocatief coachen

Liefde, humor en uitdaging als medicijn

Je medewerkers voelen zich veilig bij jou en vinden de ruimte om zaken bespreekbaar te maken

Ze houden niks achter, bestoken je niet met onnodige e-mails, maar gaan het gesprek met je aan omdat jij hen een luisterend oor biedt

Je medewerkers voelen zich meer betrokken bij de totale organisatie

Ze gaan vervelende onderwerpen niet uit de weg, ze durven hun mening te uiten en creëren nieuwe opportuniteiten voor de organisatie

Je medewerkers zijn gemotiveerd om doelen te halen

Ze zijn niet meer op zoek naar aandacht en bevestiging of extra bonussen omdat ze gealigneerd zijn met de waarden, doelen en cultuur van de organisatie

Je medewerkers nemen de volle verantwoordelijkheid op voor hun rol binnen het team 

Je hoeft geen brandjes meer te blussen of hen constant te controleren, want ze werken autonoom en zelfsturend binnen onderling afgesproken structuur, kaders en regels

Je medewerkers zijn gedreven om resultaten te halen

Door de ruimte die ze krijgen zijn ze in staat om hun gezamenlijke teamdoelen te stellen en bijhorende resultaten te halen

Je medewerkers leveren rechtstreeks impact op en toegevoegde waarde aan klanten

Hoe fijn is het voor jou te zien dat het team én elke medewerker afzonderlijk een rechtstreekse impact heeft op en meerwaarde biedt aan de klant?!

Tim Vanmarcke

Wie is Tim Vanmarcke?

Tim Vanmarcke is provocatieve coach en stichter van Time to Switch. 

Met warmte, humor en uitdaging coacht hij leiders en hun team naar meer zelfsturing en autonomie.
Daarnaast verzorgt hij webinars, workshops, trainingen en opleidingen voor managers, leidinggevenden en coaches om het provocatief coachen verder te verspreiden.

Klanten aan het woord

These slides will be slide-able on the live version of your page!
Zelfsturing bevorderen bij de doelgroep

“Nasci is een dienstencentrum dat een helpende hand reikt aan zwangere vrouwen, alleenstaande moeders en families die het tijdelijk of structureel heel moeilijk hebben om in de dagelijkse behoeften van hun kinderen te voorzien.” 

Tim heeft onze medewerkers opgeleid, getraind en gecoacht om de switch te maken van pure ondersteuning en zorg bieden naar het uitdagen van de doelgroep om meer zelfsturend, autonoom en verantwoordelijk te handelen ondanks hun moeilijke levensomstandigheden. 

Nicky Budts
Nicky Budts - Directeur
Resultaat gericht werken met het team

“Arbeid & Milieu vzw is een erkende thematische milieuorganisatie die de transitie naar een duurzame, participatieve en sociaal rechtvaardige samenleving wil versnellen. Hiervoor werken we samen met diverse partners uit de milieubeweging, vakbeweging en middenveld.  De werking focust zich op het bundelen van ervaringen en kennis, het verspreiden hiervan en het uitvoeren van projecten en campagnes, waarbij we sociale en ecologische vraagstukken verbinden met het thema tewerkstelling. 

Tim heeft ons team uitgedaagd om als sociaal ondernemende vzw de hoofden in dezelfde richting te krijgen, de taken en rollen te verdelen onder elkaar en de switch te maken om meer focus te leggen op ondernemerschap en commerciële vaardigheden.”

Vanya Verschoore
Vanya Verschoore - Coördinator

Wil je het provocatief coachen aan den lijve ervaren?

arrow_drop_up arrow_drop_down